Actie voor referendum Nederlandse aftapwet heeft 50.000 handtekeningen

Het initiatief voor een referendum over de nieuwe Nederlandse Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft meer dan 50.000 handtekeningen ontvangen. Onder andere Amnesty steunt de oproep om een raadgevend referendum te houden over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

 

SleepwetHet aantal handtekeningen moet nog flink stijgen voor het uiteindelijke doel van 300.000 verzoeken te halen dat nodig is om een referendum af te dwingen. Begin september nam het initiatief de eerste hobbel van tienduizend verzoeken. Toen stond de teller op meer dan 17.000 handtekeningen en ging de actie de tweede fase in. Hierbij tellen de handtekeningen voor de eerste fase niet mee: iedereen die het initiatief steunt moet dus opnieuw een verzoek indienen via de Sleepwet-site.

Maandag maakte Amnesty bekend het initiatief te steunen. “We hopen dat dergelijke steun voor een nieuwe boost in het aantal ondertekeningen zorgt”, vertelt Tijn de Vos. Samen met vier andere Amsterdamse studenten is hij initiatiefnemer van het Sleepwet Referendum.

De groep studenten gaat vrijwilligers die zich hebben aangemeld via de site inzetten om promotiemateriaal te verspreiden en hoopt dat andere groepen jongeren en de jongerenafdelingen van politieke partijen hun project onder de aandacht willen brengen. “De privacyinbreuken die de wet mogelijk maakt zorgt voor zelfcensuur, niet alleen bij journalisten maar bijvoorbeeld ook bij artsen en advocaten”, stelt De Vos.

Daarnaast brengt het opslaan van gevoelige data risico’s met betrekking tot databeveiliging met zich mee, stelt de Vos. “Bovendien hebben we nu wel een regering die okay is, maar deze wet legt de basis voor onderdrukking van een volk. We weten niet hoe het in de toekomst gaat uitpakken.” Niet alleen de initiatiefnemers, ook de Raad van State constateert tekortkomingen bij het toezicht op de diensten. De Vos: “Dat zijn allemaal argumenten om nog eens goed na te denken over het invoeren van de wet.”

Het wetsvoorstel moet de huidige wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002 vervangen en voorziet in een uitbreiding van de bevoegdheden van de diensten. Zo mogen zij naast draadloze communicatie in het wetsvoorstel ook ‘kabelgebonden informatie’ onderscheppen, mogen ze straks via-via hacken en zijn de mogelijkheden om data te delen met buitenlandse diensten verruimd. De diensten zijn al langer bezig met het proberen te verruimen van de bevoegdheden. Al in 2008 gaf de Britse GCHQ advies aan de AIVD en MIVD welke wetgeving de diensten nodig zouden hebben om meer data te kunnen vergaren, schreef The Guardian enkele jaren geleden.


Comments are closed.