• Category Archives Voedingsbeleid
  • Voedingsbeleid

    Voedingsbeleid BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

    Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

    Voedsel en alles wat daarmee samenhangt staat volop in de belangstelling. Het kabinet is de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dan ook erkentelijk voor het advies Naar een voedselbeleid. Hierbij ontvangt u mede namens de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de reactie van het kabinet op dit advies.

    Continue reading  Post ID 53243