Facebook richt nieuw ai-onderzoekslab op in Montreal

Door Mark Hendrikman16 september 2017 10:19 • 18 reacties

Facebook opent een vierde laboratorium voor ai-onderzoek in het Canadese Montreal. De andere drie zijn gevestigd in de VS en in Frankrijk. Joelle Pineau, professor in computer science aan de Canadese McGill-Universiteit, wordt hoofd van de instelling.

Dit laboratorium gaat volgens een blogpost van het bedrijf zich specifiek richten op reinforcement learningen dialoogsystemen. Hoeveel wetenschappers er aan de slag zullen gaan, is niet duidelijk. Bij de andere drie laboratoria werken in totaal 100 onderzoekers, staat er wel in de post.

Joelle Pineau heeft in het verleden algoritmen voor plannen en leren ontwikkeld en toegepast in robotica, de gezondheidszorg, gaming en conversaties. De dame is ook mededirecteur van het Reasoning and Learning Lab bij de McGill-Universiteit en heeft talloze publicaties binnen het veld op haar naam staan. Pineau blijft ook werken bij de Universiteit.

Dit nieuwe Facebook AI Research-laboratorium, of FAIR, moet net als de anderen gaan samenwerken met de onderzoeksgemeenschap. Zo is er het voornemen om onderzoeksresultaten te publiceren, opensourcesoftware vrij te geven, en conferenties te organiseren. Dit in het kader van Facebooks mede-oprichten van het Partnership on Artificial Intelligence.


Comments are closed.