Meerderheid van Nederlandse scholen gebruikt geen https voor website

Een meerderheid van Nederlandse scholen en onderwijsinstellingen gebruikt geen beveiligde https-verbinding. Dat geldt met name voor websites van scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

De cijfers blijken uit onderzoek van de Open State Foundation, dat 6431 websites van scholen en onderwijsinstellingen heeft bekeken. Een overzicht van de websites en het https-gebruik is gepubliceerd in het dashboard Pulse. Van alle websites ondersteunt maar een derde een versleutelde verbinding. Onder de 2055 websites die https gebruiken, zijn 590 websites waarbij dat niet afgedwongen wordt.

Het merendeel van de onderzochte domeinen betreft websites van scholen in het primair onderwijs. Het gaat om 5147 domeinen. Daarvan ondersteunt slechts 29 procent https en wordt https bij maar 20 procent afgedwongen. Met de beveiliging van websites van scholen in het middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs is het beter gesteld. In deze categorie is 77 tot 82 procent van de websites beveiligd met https.

Https bij scholen en onderwijsinstellingen

De Open State Foundation heeft een steekproef uitgevoerd op de onderzochte websites en daaruit blijkt dat verschillende scholen die websites zonder https hebben ook inlogmogelijkheden bieden voor studenten, docenten en ouders. Ook staan er op de websites soms contact- of afmeldformulieren. Als er geen https wordt gebruikt, kan de inhoud van dergelijke formulieren door kwaadwillenden onderschept worden.

De Open State Foundation vestigde eerder de aandacht op het gebruik van https door de overheid en in de zorgsector. In maart ondersteunde 52 procent van de overheidswebsites https, inmiddels is dat volgens het Pulse-dashboard gestegen naar 70 procent. Begin dit jaar werd het gebruik van https voor overheidswebsites verplicht gesteld. Van websites in de zorgsector is nog geen nieuwe scan uitgevoerd. In augustus maakte de Open State Foundation bekend dat 39 procent van zorgwebsites https ondersteunt.

Https-overzicht


Comments are closed.