Natuur ‘verhuist’ in Wageningse wijk Patrimonium

sloop

WAGENINGEN – De aanstaande sloop van de Wageningse wijk Patrimonium heeft ook gevolgen voor de natuur. Zo is bij een inventarisatie in de buurt op een achterpad de beschermde gele helmbloem gevonden.

Deze is weggehaald en krijgt later een plaatsje op Torckdael, in de buurt van de stadsgracht.

Vleermuizen
Ook voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen heeft de sloop van de oude huizen gevolgen. De dieren hebben hun nesten onder de daken of in de spouwmuren van de woningen.

Om ze ook na de sloop onderdak te bieden, worden in februari extra nestkastvoorzieningen opgehangen in de wijk.

Sloop
De voorbereidingen voor de sloop van Patrimonium beginnen deze maand. Naar verwachting start de échte sloop volgende maand.