Extra fietsrekken bij bioscoop in Wageningen

Snel fietsrekken bij bioscoop in Molenstraat Wageningen

Snel fietsrekken bij bioscoop in Molenstraat Wageningen

WAGENINGEN – In en rond de Molenstraat in het centrum van Wageningen komen zeer binnenkort extra fietsrekken.┬áDe her en der gestalde fietsen zorgen nu vaak voor een chaotische aanblik rondom de bioscoop.

Het is de 1e concrete actie nadat recent maar liefst 426 suggesties werden ingediend voor een visie op de Wageningse binnenstad.

Binnenstad

Snel fietsrekken bij bioscoop in Molenstraat Wageningen
De overlast van slordig gestalde fietsen werd het meest genoemd als aandachtspunt door de honderden mensen die in maart aanwezig waren bij de informatiebijeenkomst ‘Aan de slag met de binnenstad’ in theater Junushoff. De situatie in de smalle Molenstraat werd als het meest storend ervaren.

Winkel
De gemeente richt eind deze maand een pop-upwinkel in in de binnenstad, nabij de fontein op de Markt. In die tijdelijke winkel wil de gemeente bewoners, ondernemers, bezoekers en andere geïnteresseerden. Op 22 juni is er een publieksbijeenkomst in Junushoff.