WAGENINGEN De gemeenteraad van Wageningen

WAGENINGEN  De gemeenteraad van Wageningen

Sinds de aanleg van de 'ringweg' Nijenoord- en Kortenoord Allee, eind jaren 70, liet de gemeenteraad de hoofdwegen met rust. Maar door de groei van Wageningen is die situatie onhoudbaar. Files verstoppen de stad tijdens spitsuren. De oude ringweg ligt na vele uitbreidingen midden in de stad. Een half jaar kreeg Wageningen van de provincie de tijd om lokaal draagvlak te vinden voor een bredere ringweg (plan A) of een minirondweg (plan B).

Wageningen de gemeenteraad  hakt maandag de knoop door over het bereikbaarheidsplan dat door de provincie Gelderland is aangereikt. Dat advies kwam er, omdat Wageningen er zelf niet in slaagde draagvlak te vinden voor een oplossing.

Sinds de aanleg van de ‘ringweg’ Nijenoord- en Kortenoord Allee, eind jaren 70, liet de gemeenteraad de hoofdwegen met rust. Maar door de groei van Wageningen is die situatie onhoudbaar. Files verstoppen de stad tijdens spitsuren. De oude ringweg ligt na vele uitbreidingen midden in de stad. Wageningen hakt knoop door over verbetering bereikbaarheid

Een half jaar kreeg Wageningen van de provincie de tijd om lokaal draagvlak te vinden voor een bredere ringweg (plan A) of een minirondweg (plan B).