WAGENINGEN – Vanaf 2015 moet de bblthk het vanwege een gemeentelijke bezuiniging met ruim 100.000 euro minder doen

WAGENINGEN – Vanaf 2015 moet de bblthk het vanwege een gemeentelijke bezuiniging met ruim 100.000 euro minder doen. Dat heeft gevolgen voor de organisatie en de dienstverlening van de bblthk. De bezuinigingen zijn voor het overgrote deel gezocht binnen de organisatie, rond 80.000 euro, en het overige in de bijdragen van de gebruikers.
Het contributietarief voor volwassenen, inclusief familieabonnement, wordt met ingang van 1 januari met drie euro verhoogd. Dat is twee euro bovenop de gebruikelijke indexering.
Het leengeldtarief blijft ongewijzigd. Jongeren van zestien en zeventien jaar worden ontzien. Dat tarief wordt niet verhoogd. Het tarief voor kinderen van nul tot en met vijftien jaar blijft gratis. Ook worden de tarieven voor koffie, thee, het gebruik van het computer leslokaal en het podium/forum voor activiteiten verhoogd.

Minder personeel
Op de personeelskosten wordt rond de 70.000 euro bezuinigd. Gedwongen ontslag is daarbij helaas onvermijdelijk. Voor het rigoureus verhogen van de tarieven is niet gekozen (ook niet voor het snijden in de mediabudgetten). Ervaringen wijzen uit dat dit in alle gevallen gepaard gaat met een forse vermindering van gebruik – leden, bezoekers en deelnemers activiteiten.

Zelfservice
De vermindering van het personeel gaat gepaard met de introductie van zelfservice voor de leners. Vanaf medio februari registreren leners zelf de media – leenautomaat.
Daarnaast worden binnen de openingstijden de geleende media in de bblthk ingeleverd – inleverautomaat. Buiten de openingstijden, zie ook hierna, blijft de inlever-brievenbus geopend.
Over het hoe en wat en de hulp in de beginfase bij de zelfservice, volgt te zijner tijd uitgebreide informatie.

Openingstijden
Mede door de introductie van zelfservice worden de openingstijden uitgebreid. Vanaf 1 maart gaat de bblthk van maandag tot en met vrijdag elke ochtend om negen uur open.
Van negen tot twaalf kunnen bezoekers zelfstandig lenen, lezen (kranten, tijdschriften, boeken), neuzen, kijken, werken, studeren, ontmoeten, internetten, enzovoort. De nadruk ligt hier op zelfstandig: er is op die tijdstippen geen speciale medewerker aanwezig voor informatie.
Op zaterdag gaat de bblthk voortaan om tien uur open – nu elf uur, en op de dinsdag- en vrijdagavond wordt de eindtijd acht uur – nu half negen.

2015 en verder
Ondanks de bezuiniging en de hiervoor genoemde gevolgen: de ambitie en inzet van de bblthk blijft ook in 2015 en daarna hoog en groot om voor Wageningen en haar inwoners van belang te zijn en te blijven. En dat doen we samen met tal van culturele, educatieve en maatschappelijke organisaties in de stad. Voor baby’s, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, uit alle lagen van de bevolking. Voor de ruim tweehonderdduizend bezoekers die jaarlijks op enigerlei wijze gebruik maken van de bblthk.