Wageningen in verzet tegen Panda-Parkeerplaats

pandaMooi Wageningen heeft bezwaar aangetekend tegen een parkeerterrein voor 1400 auto’s dat de gemeente Wageningen wil toestaan op de akkers in het open landschap langs de Lawickse Allee. Een groot parkeerterrein op die plek is in strijd met verschillende regels van goede ruimtelijke ordening.

De gemeente Wageningen is van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanleg van 1400 parkeerplaatsen voor bezoekers van Ouwehands dierenpark in Rhenen. Die nemen sterk in aantal toe wegens de komst van de Chinese panda’s. Voor het parkeerterrein zou 4 ha akkerland moeten worden verhard en een groot aantal bomen worden gekapt. De vergunning geldt maximaal 10 jaar.

Mooi Wageningen vindt dat het plan een grove inbreuk is op het gebied, die het open landschap bij de entree van Wageningen ernstig zou aantasten. Het parkeerterrein voldoet niet aan de regels van het bestemmingsplan. De verharding en de bomenkap leiden tot aantasting van het leefgebied van wettelijk beschermde soorten, zoals de steenuil.

Panda Verkeersdrukte

Het parkeerterrein zal leiden tot een forse toename van de verkeersdruk op Wageningen. Parkeerverkeer uit het Noorden, Oosten en Zuiden zal namelijk door de bebouwde kom van Wageningen komen, vanaf de A50 via de route Ritzemabosweg-Stadsbrink-Lawickse Allee, of vanaf de A12 via de route Mansholtlaan-Nijenoord Allee- Kortenoord Allee – Lawickse Allee.

Het uitlokken van nóg meer autoverkeer over het gemeentelijke wegennet is volstrekt ongewenst. De wegen door onze stad zijn druk genoeg. Nóg meer autoverkeer uitlokken zou de kwaliteit van onze gemeente als woonplaats aantasten.

Panda-parkeerprobleem

Ouwehands en de gemeente Rhenen hebben de verkeersdrukte willens en wetens over zich afgeroepen. Waarom moet het Panda-parkeerprobleem op Wageningen worden afgewenteld? Het is veel logischer om transferia direct bij de A12 en de A15 aan te leggen, zodat autoverkeer door gemeenten wordt voorkomen.

Voldongen feiten tactiek

Mooi Wageningen is hoe dan ook fel gekant tegen de plannen van de grondeigenaar, een speculerende projectontwikkelaar, om een bedrijventerrein aan te leggen in dit gebied: Nudepark II. Toestemming hiervoor is niet in zicht. Dit Panda-parkeerplan gaat formeel alleen over een tijdelijk parkeerterrein. Maar ondertussen brengt het verharden van 4 ha akkerland ook het ongewenste bedrijventerreinen dichterbij.

Mooi Wageningen wil dat de gemeente zuiniger omspringt met het buitengebied. Als elke wethouder een paar van zulke happen uit het groen neemt, dan is het snel op.


Comments are closed.